Tin tức

Khoa học và công nghệ là gì?

Công nghệ, tri thức và khoa học là nền tảng trong xã hội đương đại hiện đại. Sự hiểu biết về cách thức các yếu tố xã hội, văn hóa và vật chất ảnh hưởng đến việc sản sinh ra các thực hành mới, cách hiểu mới và các thể chế mới là rất quan trọng trong hiểu biết của chúng ta về xã hội hậu hiện đại đương thời. Các nghiên cứu về công nghệ và khoa học cung cấp cho sinh viên cái nhìn sâu sắc về cách các quá trình kiến ​​thức khác nhau được khởi xướng và tiến triển, cũng như cách các quá trình công nghệ đổi mới được phát triển, sử dụng và tăng tầm quan trọng.

Khoa học và công nghệ là gì?

– Khoa học và công nghệ ( Science and technology), khoa học theo tiếng Latinh khoa học ( Knowledge ) là một hệ thống thu nhận kiến thức dựa trên phương pháp khoa học, cũng như khối kiến ​​thức có tổ chức thu được thông qua nghiên cứu đó. Khoa học như được định nghĩa ở đây đôi khi được gọi là khoa học thuần túy để phân biệt nó với khoa học ứng dụng, là ứng dụng của nghiên cứu khoa học vào những nhu cầu cụ thể của con người. Về cơ bản, khoa học là nghiên cứu có hệ thống về cấu trúc và hành vi của thế giới tự nhiên và vật lý thông qua các quan sát và thí nghiệm. Nghiên cứu khoa học phát triển cùng với nền văn minh của con người.

– Khoa học, công nghệ và xã hội . Vào giữa đến cuối những năm 1960, các phong trào xã hội của sinh viên và giảng viên ở các trường đại học Mỹ, Anh và Châu Âu đã giúp khởi động một loạt các lĩnh vực liên ngành mới (chẳng hạn như nghiên cứu về phụ nữ ) được coi là giải quyết các chủ đề liên quan mà chương trình giảng dạy truyền thống đã bỏ qua. . Một trong những sự phát triển như vậy là sự gia tăng của các chương trình “khoa học, công nghệ và xã hội”, những chương trình này cũng – một cách khó hiểu – được biết đến bởi từ viết tắt STS. Được đúc kết từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm nhân loại học , lịch sử , khoa học chính trị và xã hội học , các học giả trong các chương trình này đã tạo ra các chương trình giảng dạy đại học dành cho việc khám phá các vấn đề mà khoa học đặt ra vàcông nghệ . Các học giả nữ quyền trong lĩnh vực này và các lĩnh vực STS mới nổi khác đã tự đề cập đến việc loại trừ phụ nữ khỏi lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

Tư vấn về : Công nghệ chất lượng nhất hiện nay 

– Các nghiên cứu về khoa học, kỹ thuật và chính sách công xuất hiện vào những năm 1970 từ những mối quan tâm tương tự đã thúc đẩy những người sáng lập phong trào khoa học, công nghệ và xã hội: Ý thức rằng khoa học và công nghệ đang phát triển theo những cách ngày càng trái ngược với lợi ích tốt nhất của công chúng .Phong trào khoa học, công nghệ và xã hội cố gắng nhân đạo hóa những người sẽ tạo ra khoa học và công nghệ ngày mai, nhưng ngành học này có một cách tiếp cận khác: Nó sẽ đào tạo sinh viên với các kỹ năng chuyên nghiệp cần thiết để trở thành những người tham gia vào chính sách khoa học và công nghệ. Một số chương trình tập trung vào các phương pháp luận định lượng, và hầu hết các chương trình này cuối cùng đã được đưa vào kỹ thuật hệ thống. Những người khác nhấn mạnh các phương pháp tiếp cận xã hội học và định tính, và nhận thấy rằng họ hàng gần nhất của họ có thể được tìm thấy trong số các học giả trong các ban khoa học, công nghệ và xã hội.

– Công nghệ là một khái niệm rộng liên quan đến cách sử dụng và kiến ​​thức của một loài về các công cụ và thủ công, cũng như cách nó ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát và thích ứng với môi trường của một loài. Trong xã hội loài người, nó là hệ quả của khoa học và kỹ thuật, mặc dù một số tiến bộ công nghệ có trước hai khái niệm này. Khoa học đề cập đến một hệ thống tiếp thu kiến ​​thức. Hệ thống này sử dụng quan sát và thí nghiệm để mô tả và giải thích các hiện tượng tự nhiên. Thuật ngữ khoa học cũng đề cập đến khối kiến ​​thức có tổ chức mà con người thu được khi sử dụng hệ thống đó.

 Quyền đối với khoa học và công nghệ:

– Khoa học, công nghệ và đổi mới, mỗi ngành đại diện cho một loại hoạt động lớn hơn liên tục, có tính phụ thuộc lẫn nhau nhưng lại khác biệt. Khoa học đóng góp vào công nghệ theo ít nhất sáu cách: (1) tri thức mới đóng vai trò là nguồn ý tưởng trực tiếp cho các khả năng công nghệ mới; (2) nguồn công cụ và kỹ thuật để thiết kế kỹ thuật hiệu quả hơn và cơ sở kiến ​​thức để đánh giá tính khả thi của thiết kế; (3) thiết bị nghiên cứu, kỹ thuật phòng thí nghiệm và phương pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu cuối cùng tìm thấy đường vào thiết kế hoặc thực hành công nghiệp, thường thông qua các bộ môn trung gian; (4) thực hành nghiên cứu như một nguồn để phát triển và đồng hóa các kỹ năng và năng lực mới của con người cuối cùng hữu ích cho công nghệ; (5) tạo ra một cơ sở tri thức ngày càng trở nên quan trọng trong việc đánh giá công nghệ về các tác động xã hội và môi trường rộng lớn hơn của nó; (6) cơ sở kiến ​​thức cho phép các chiến lược nghiên cứu ứng dụng, phát triển và cải tiến công nghệ mới hiệu quả hơn.

– Tác động trái chiều của công nghệ đối với khoa học ít nhất cũng có tầm quan trọng ngang nhau: (1) thông qua việc cung cấp một nguồn phong phú các câu hỏi khoa học mới và do đó cũng giúp biện minh cho việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để giải quyết những câu hỏi này một cách hiệu quả và kịp thời, mở rộng chương trình khoa học; (2) như một nguồn cung cấp các thiết bị đo đạc không có sẵn và các kỹ thuật cần thiết để giải quyết các câu hỏi khoa học mới và khó hơn một cách hiệu quả hơn.

Giới thiệu về : https://www.pinterest.com/congngheinfo99/  uy tín giá rẻ

– Các ví dụ cụ thể về từng tương tác hai chiều này sẽ được thảo luận. Do có nhiều mối liên hệ gián tiếp cũng như trực tiếp giữa khoa học và công nghệ, danh mục nghiên cứu về lợi ích xã hội tiềm năng sẽ rộng hơn và đa dạng hơn nhiều so với việc chỉ xem xét các mối liên hệ trực tiếp giữa khoa học và công nghệ.

Tổng kết

– Lịch sử công nghệ , kiểm tra công nghệ trong bối cảnh xã hội và lịch sử của nó. Bắt đầu từ những năm 1960, một số nhà sử học đã đặt câu hỏi về thuyết xác định công nghệ , một học thuyết có thể gây ra sự thụ động của công chúng đối với sự phát triển “tự nhiên” của công nghệ và khoa học. Đồng thời, một số nhà sử học bắt đầu phát triển các cách tiếp cận theo ngữ cảnh tương tự đối với lịch sử y học .